Prijava na radionicu "Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija"

Prijavom na online radionicu izjavljujem da sam suglasan/suglasna da se prikupljeni podatci koriste u svrhu prijave i sudjelovanja na online radionici „Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija“, kao i u svrhu upućivanja evaluacijskog upitnika o provedenoj online radionici. Prikupljeni podatci neće se koristiti u druge svrhe.
 
Prijavom na online radionicu izjavljujem da sam suglasan/suglasna da se online radionica „Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija“ koja će se održati u ponedjeljak 5. srpnja 2021.  snimi, a snimka objavi na portalu projekta BAQUAL te da se snimka koristi u svrhu izvještavanja o aktivnostima provedenima unutar projekta.