FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ANSWERS

OPĆENITA PITANJA O HRVATSKOME KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU (HKO-u)

FAQ

What is the purpose of the CROQF?

EN prijevod od: Svrha HKO-a je reforma cjelokupne obrazovne vertikale odnosno ostvariti bolje povezivanje obrazovnog sektora s tržištem rada. To će se osigurati metodološkom tranzicijom s prijenosa znanja k ishodima učenja uz standarde verifikacije, osiguravanje mjerljivih rezultata i osiguravanje kvalitete obrazovanja.

EN Koji je odnos HKO-a prema cjeloživotnom obrazovanju?

EN HKO teži razvoju temeljnih vještina za cjeloživotno učenje te naglaskom na prepoznatljivosti zanimanja i kvalifikacija potiče neprestano usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje.

EN Kakav je odnos HKO-a s politikama na EU razini?

EN Razvoj HKO-a slijedi iz preporuka Vijeća Europske unije (2008.) i ministarskog priopćenja 47 zemalja članica Europskoga prostora visokog obrazovanja iz Bukurešta (2012.) koji žele osigurati kvalitetu u Europskome prostoru visokog obrazovanja upravo razvojem nacionalnih kvalifikacijskih okvira.

EN Koji su ključni dionici u implementaciji HKO-a u Republici Hrvatskoj?

EN Ključni dionici su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP) uz sektorska vijeća.

EN Je li primjena HKO-a obvezna?

EN Primjena HKO-a nije obvezna u Hrvatskoj. Naime, HKO je zamišljen kao reformski i transformacijski instrument odnosno kao poluga postupnog i kontinuiranog uvođenja promjena u obrazovni sustav u RH s ciljem njegova unaprjeđenja, uz trajno poticanje prilagođavanja i izvrsnosti obrazovnih programa. Međutim, obrazovne institucije same će odlučiti o primjeni HKO-a, koji će zatim morati dosljedno provesti i osigurati njegovu kvalitetu ako se odluče za primjenu. Ipak, glavna namjera primjene HKO-a je da institucije, s obzirom na potražnju učenika/studenata za priznatim standardima kvalifikacija/zanimanja primjenjivih na tržištu rada, same implementiraju HKO, za što su im na raspolaganju i sredstva EU-a.