Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

Dana 9. i 16. prosinca 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održane su radionice o izradi i vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija namijenjene članovima dosad imenovanih osam sektorskih vijeća.
10. prosinca 2015.
U prosincu su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane konstituirajuće sjednice dvaju sektorskih vijeća, Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina 8. prosinca 2015. i Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika 10. prosinca 2015. godine.
03. prosinca 2015.
U četvrtak, 3. prosinca 2015., u Hotelu Sheraton u Zagrebu održana je Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.
U Zagrebu su 15. listopada 2015. u Hotelu Westin i 16. listopada 2015. u Hotelu International održane radionice o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za nositelje projekata iz provedbe natječaja „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“.
14. listopada 2015.
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina imenovao je 14. listopada 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).
U utorak, 29. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je radionica namijenjena članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.
16. rujna 2015.
U srijedu, 16. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija.
01. rujna 2015.
U utorak, 1. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.