Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

01. rujna 2016.
U četvrtak, 1. rujna 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
U petak, 22. srpnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je konzultativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici nositelja projekta i partnera na projektu „Usvajanje načela HKO-a u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL“ te članovi Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.
10. srpnja 2016.
U petak, 22. srpnja 2016. godine, s početkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se konzultativna radionica za članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina i nositelje ECONQUAL projekta te predstavnika nadležnih ministarstava.
04. srpnja 2016.
U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine, i utorak, 5. srpnja 2016. godine, s početkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se radionica o vrednovanju skupova ishoda učenja namijenjena članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.
-
U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. i utorak, 5. srpnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane su radionice o vrednovanju skupova ishoda učenja namijenjene članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.
U utorak, 19. travnja 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je završna konferencija projekta „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“.
14. travnja 2016.
U četvrtak, 14. travnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Šesta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.
13. travnja 2016.
U srijedu, 13. travnja 2016., u prostorijama Agencije za odgoj i obrazovanje održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo.