Razvoj HKO-a

Iako je ideja izrasla nešto prije, može se reći da je razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira započeo u ožujku 2006. godine, kada je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ustrojilo odgovarajuće povjerenstvo na čelu s ministrom. Nakon konzultacija s mnogim partnerima, početkom 2007. godine Ministarstvo je uputilo Polazne osnove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Vladi Republike Hrvatske s prijedlogom usvajanja i daljnjeg rada na izradi i provedbi HKO-a. U srpnju 2007. godine Vlada RH usvojila je Polazne osnove HKO-a, nakon čega je ustrojeno Povjerenstvo za izradu HKO-a.

Daljnji koraci u razvoju HKO-a uključuju uspostavu Operativnog tima i Stručnog tima za potporu Povjerenstvu za provedbu HKO-a te je započet rad na povezivanju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja. Sukladno preporukama Europske komisije, u izradi Izvješća o povezivanju, sudjelovali su međunarodni i nacionalni stručnjaci te je Izvješće predstavljeno u Splitu u listopadu 2011.

U travnju 2012. godine osnovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te drugih propisa kojima se utvrđuje daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U svrhu promocije kvalifikacijskog okvira održane su brojne radionice s ciljem uključivanja što većeg broja dionika koji su nužni za pravilnu provedbu HKO-a. Tako su tijekom lipnja i srpnja 2012. godine održani okrugli stolovi o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Imajući u vidu opće društveno značenje HKO-a, okruglim stolovima nastojalo se kroz konzultativnu suradnju ojačati partnerski odnos s ključnim dionicima: predstavnicima sindikata, akademske zajednice, obrazovnih ustanova i poslodavaca. Nakon javne rasprave, Zakon o HKO-u donesen je u veljači 2013. godine.