U okviru projekta BAQUAL održana prva radionica - "Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske nositelj je Erasmus+ projekta BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete/Better Academic Qualifications through Quality Assurance) kojemu je cilj poticanje primjene kvalifikacijskih okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u trima državama: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ideja projekta BAQUAL je da navedene države prođu cijeli put od izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacije do izrade programa i njegovog vanjskog vrednovanja prema standardima. Kao standardi koji će se izrađivati u sklopu projekta odabrani su standardi za visokoškolskog nastavnika.

U okviru projekta održat će se tri radionice. U ponedjeljak, 5. srpnja 2021., i u utorak, 6. srpnja 2021., održana je prva radionica. Radionica se održala online putem, a organiziralo ju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.  

Budući da projektni partneri u okviru projekta izrađuju prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za nastavnike u visokom obrazovanju, kao temelja za razvoj ili unaprjeđenje programa unaprjeđenja kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, teme prve radionice bile su vezane uz izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju.

Prvi dan radionice, održan u ponedjeljak, 5. srpnja 2021., bio je otvoren za javnost te su uz članove projektnih timova Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sudjelovali i članovi nacionalnih radnih skupina i stručnjaci koji sudjeluju u provedbi aktivnosti u sklopu projekta BAQUAL, ali i mnogi zainteresirani predstavnici visokih učilišta iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. 

Prvo predavanje Izrada nastavničkih standarda (projekt EDUCA-T) bilo je posvećeno cilju i rezultatima Erasmus+ projekta EDUCA-T, provedenog s fokusom na razvijanju kompetencijskog profila relevantnog za nastavničku ulogu osoba u akademskoj profesiji. Nadalje, predstavnica Europskog udruženja sveučilišta svojim je predavanjem Unapređenje poučavanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja dala uvid u različite prakse vezane uz poučavanje i edukaciju, odnosno usavršavanje nastavnika u visokom obrazovanju. U sklopu treće sesije, predstavnici projektnih timova i radnih skupina, odnosno stručnjaka svih triju država koje sudjeluju u projektu predstavili su svoj rad te su izvijestili sudionike o dosadašnjim aktivnostima, kao i o planovima o nadolazećim aktivnostima vezanim uz rad na prijedlozima standarda i programa unaprjeđenja kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Predstavnica projekta Microbol održala je zatim predavanje Mikrokvalifikacije i sveučilišta: velike mogućnosti za mali obujam učenja u kojemu je predstavila širi kontekst ideje mikrokvalifikacija te iznijela ideje i aktivnosti projekta Microbol, pri čemu je istaknula ulogu i mogućnosti vezane uz razvoj mikrokvalifikacija. Konačno, predstavnici visokog učilišta Algebra iz Hrvatske u svojem su predavanju Kako raditi programe temeljem standarda zanimanja i kvalifikacija? iznijeli svoja iskustva u razvoju prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i različitih studijskih programa, kao i ideje stalnog unaprjeđenja kompetencija nastavnika i studijskih programa na visokom učilištu Algebra. Nakon posljednjeg predavanja uslijedila je kratka rasprava o temama koje su otvorene slijedom održanih predavanja, a sudionici su razmijenili svoja iskustva i ideje.

Drugi dan radionice bio je namijenjen projektnim partnerima, nacionalnim radnim skupinama i stručnjacima te nije bio otvoren za javnost. Prvo predavanje Kako izrađivati standarde zanimanja? održale su predstavnice hrvatskog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Svojim su predavanjem ukazale na važnost oblikovanja kvalitetnih standarda zanimanja, a u drugom dijelu svojeg izlaganja predstavile su metodologiju njihove izrade. U sklopu posljednje sesije, predstavnice visokih učilišta koje rade na razvoju prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija predstavile su svoja iskustva u izradi prijedloga standarda zanimanja, s naglaskom na prikupljanju informacija o potrebama poslodavaca. U drugom dijelu radionice razmijenjene su informacije projektnih partnera i nacionalnih radnih skupina, odnosno stručnjaka, o provedenim aktivnostima i planovima o nadolazećima. 

Snimkama predavanja može se pristupiti putem poveznica u tekstu.