01. travnja 2013.
Seminar o drugoj bolonjskoj razini kojega je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, a u okviru hrvatsko-irskog supredsjedanja Skupinom za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Bologna Follow-up Group), održao se u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 12. travnja 2013. godine.
07. ožujka 2013.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr.sc. Željko Jovanović i ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić održali su 7. ožujka 2013. zajedničku konferenciju za medije povodom stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) i pokretanju mrežnog portala HKO-a.
07. ožujka 2013.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr.sc. Željko Jovanović i ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić održali su 7. ožujka 2013. zajedničku konferenciju za medije povodom stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) i pokretanju mrežnog portala HKO-a.
01. ožujka 2013.
Nakon usvajanja u Hrvatskom saboru, 8. veljače 2013., Zakon o HKO-u stupio je na snagu 2. ožujka 2013.
14. veljače 2013.
U Zagrebu je 12. veljače 2013. g. u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF) održana konferencija i okrugli stolovi o temi "Kreiranje obrazovnih politika utemeljenih na evidencijama".
13. veljače 2013.
Hrvatski je sabor 8. veljače 2013. godine usvojio Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Riječ je o zakonu kojim se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. HKO je reformski instrument koji ima za cilj povećanje transparentnosti i kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada te uspostavu formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja.
10. prosinca 2012.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Institutom za razvoj obrazovanja (IRO), organiziralo je u Zagrebu 6. prosinca 2012. Međunarodni seminar o priznavanju prethodnog učenja.
11. kolovoza 2012.
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom otvorena je 6. lipnja i trajala je do 6. kolovoza 2012. godine. Dodatno, radi savjetovanja i otvorenog dijaloga sa zainteresiranom javnošću tijekom lipnja i srpnja 2012. održano je pet okruglih stolova o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.