14. rujna 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 14. rujna 2016. održana je 16. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
30. lipnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 30. lipnja 2016. održana je 15. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
19. svibnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 19. svibnja 2016. održana je 14. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
10. ožujka 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 10. ožujka 2016. održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
17. prosinca 2015.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 17. prosinca 2015. održana je 12. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
13. studenog 2015.
Dana 13. studenoga 2015. godine s početkom u 13.00 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je 11. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP).
18. rujna 2015.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. rujna 2015. održana je 10. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a) o Cjelovitoj kurikularnoj reformi.
11. rujna 2015.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 11. rujna 2015. godine u 13.00 sati održana je 9. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).