10. listopada 2017.
Završna konferencija twinning projekta „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO)”
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je u konzorciju s Institutom za istraživanje obrazovanja iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije, provelo twinning projekt „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) ”, u iznosu od 2.250.000 eura i trajanjem od 21 mjeseca, koji se provodio u Makedoniji u razdoblju od 18. siječnja 2016. do 17. listopada 2017. godine.

Projekt je za cilj imao pružanje potpore procesu daljnjeg unapređenja sustava za razvoj i provedbu NKO u skladu sa Europskim kvalifikacijskim okvirom. Svrha projekta je jačanje nacionalnih kapaciteta za učinkovito funkcioniranje sustava za razvoj i provedbu NKO.

Tijekom provedbe, MZO je bio nadležan za aktivnosti u Komponenti 1 gdje su, uz ostalo, analizirana postojeća zakonska i pravna rješenja vezana uz Nacionalni kvalifikacijski okvir (NKO) te izrađene preporuke za njihovo unapređenje, kao i podzakonski akti potrebni za provedbu NKO-a, uz održavanje raznih događanja vezanih za podizanje svijesti javnosti i svih zainteresiranih dionika.

Uz nadležnost za provođenje aktivnosti u Komponenti 1, članovi projektnog tima MZO-a aktivno su sudjelovali i u provedbi aktivnosti u Komponentama 2 i 3. U sklopu Komponente 2, za čiju provedbu je bila nadležna škotska Agencija za kvalifikacije, obavljeno je pilotiranje i testiranje podzakonskih akata i regulative, protokola i izrađenih preporuka i materijala, analiziran je postojeći nacionalni sustav za razvoj i provedbu NKO-a te su razvijeni mehanizmi i alati za umrežavanje i suradnju svih uključenih tijela. Za provedbu Komponente 3 nadležan je bio poljski Institut za obrazovanje, a u sklopu ove komponente izrađen je izvještaj o postojećim kvalifikacijama i Metodologija za razvoj novih kvalifikacija temeljenih na potrebama tržišta rada, pilotirane su i testirane nove kvalifikacije te izrađene procedure za uvođenje sveobuhvatnoga sustava osiguravanja kvalitete.

Otvarajući završnu konferenciju, ministrica obrazovanja i znanosti Makedonije prof. dr. Renata Deskoska, u svom je obraćanju naglasila da svi koji su uključeni u obrazovni proces, ali i reforme obrazovanja, trebaju biti svjesni da je kvaliteta obrazovanja primarni cilj i instrument za izgradnju povjerenja. "Samo standardi kvalifikacija koji jamče kvalitetu mogu biti relevantni svim dionicima u obrazovanju, tržištu rada i društvu. Zato u izgradnji kvalifikacija trebamo jamčiti njihovu kvalitetu i usporedivost kako bi takve kvalifikacije bile priznate u međunarodnom kontekstu ", rekla je ministrica Deskoska.

Osim ministrice Deskoske, veleposlanica Republike Hrvatske, gospođa Danijela Barišić i veleposlanik Poljske, Nj. E. gospodin Jacek Multanowski također su se obratili prisutnim uzvanicima kao i voditelj Sektora za suradnju u Delegaciji EU, gospodin Nicola Bertolini koji je upozorio na važnost projekta, ističući kako kvalifikacije imaju vrijednost samo ako obrazovna zajednica, poslodavci i društvo imaju povjerenje u znanja, vještine i kompetencije vezane uz kvalifikacije. Također, gospodin Bertolini je  projekt naveo kao primjer dobre prakse zbog velikog broja dionika tijekom provedbe projekta i njihove uključenosti i aktivnog sudjelovanja.

Istaknuto je kako će projekt pridonijeti daljnjoj provedbi NKO-a koji je povezan s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Kao takav, NKO je važan instrument za stvaranje politika za promicanje mobilnosti i cjeloživotnog učenja na nacionalnoj i europskoj razini i ima glavnu ulogu u poboljšanju transparentnosti nacionalnih kvalifikacija, poboljšanju kvalitete kvalifikacija i njihovoj važnosti na tržištu rada, pokretanju reformi u obrazovnim politikama i poboljšanu komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama i širenje mogućnosti priznavanja prethodnog učenja unutar sustava kvalifikacija.