Zapisnik s 2. sjednice NVRLJP-a

Zapisnik s 2. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala održane dana 2. ožujka 2022. godine u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM s početkom u 10,00 sati

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Marina Cvitanušić Brečić, Irena Bačelić, Danijela Žagar, Robert Blažinović, Luka Novosel, Edita Stilin, Davor Lonić, dr. sc. Dragan Bagić, Darko Šeperić, Suzana Curavić, Hrvoje Josip Balen, Dario Ćorić, Ivana Bilić, doc. dr. sc. Petar Mišević, Mirela Franović, Josipa Češnovar, doc. dr. sc. Gordana Nikolić, Andrej Marušić, dr. sc. Vesna Ivasović, Mario Vučić i mr. sc. Emita Blagdan

Članovi Nacionalnog vijeća koji nisu sudjelovali na sjednici: prof. dr. sc. Damir Vusić, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, Jasminka Martinović i Ivana Drobac Kern

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Antonela Šimunović, načelnica Odjela za podršku i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ASOO), Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja (MZO), Ana Franić Božić (MZO) i Marko Ek (MZO)

Uvodne riječi
Članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) uvodno se obratila Marina Cvitanušić Brečić, predsjednica Nacionalnog vijeća, te je utvrdila da je na sjednici bio prisutan 21 član. S obzirom da se Nacionalno vijeće dijelom financira iz projekta Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, Marina Cvitanušić Brečić izvijestila je članove da se podaci o članovima te fotografije održanih sjednica dostavljaju ASOO DEFCO-u (Organizacijska jedinica ASOO-a za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije). Osim toga, predviđeno je da se fotografije sa sjednica objavljuju i na mrežnoj stranici kvalifikacije.hr.  Članovi su pozvani da se izjasne ako su protiv objave fotografija na mrežnim stranicama, što nitko od članova nije iskoristio te je zaključeno da su svi suglasni s objavom.

Dnevni red:

1.    Usvajanje prijedloga dnevnog reda 
2.    Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice
3.    Prezentacije o izradi i vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija 
4.    Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2019. godinu 
5.    Rasprava o Poslovniku Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
6.    Rasprava i usvajanje Programa rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu za 2022. godinu
7.    Razno


Ad 1.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2.
Zapisnik s 1. sjednice Nacionalnog vijeća jednoglasno je usvojen. 

Ad 3.
Rad svojih tijela u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira predstavile su Irena Bačelić (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dalje u tekstu: MROSP), Emita Blagdan (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, dalje u tekstu: AZVO) i Antonela Šimunović (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dalje u tekstu: ASOO).
 
Prvu prezentaciju Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i ulogu rada Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u izradi i vrednovanju standarda zanimanja održala je Irena Bačelić. U svom je izlaganju istaknula da Europska komisija uvjetuje osiguravanje sredstava iz fondova i programa Europske unije implementacijom HKO-a. Također, nazočne je izvijestila i da je MROSP pokrenuo projekt, dogovoren na razini Vlade Republike Hrvatske, kojim se od 1. travnja 2022. godine otvara sustav vaučera. Taj sustav podrazumijeva da programi koji ulaze u mogućnost financiranja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti moraju biti usklađeni s HKO-om, pri čemu je početni fokus na programe usmjerene stjecanju zelenih i digitalnih vještina. U svom je izlaganju ukazala i na nužno usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Emita Blagdan u svom izlaganju naslovljenom Uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) istaknula je da je AZVO izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru iz 2021. godine te stupanjem na snagu pripadajućeg Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira preuzeo vođenje Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja unutar Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u djelokrugu visokog obrazovanja te niz drugih aktivnosti u skladu s predmetnim propisima. Navela je i da je AZVO unutar nedavno završenog ESF projekta osmislio i pilotirao postupak vrednovanja studijskih programa za upis u Registar HKO-a te predložila da se ključna pitanja vezana za smjernice relevantne za primjenu HKO-a u visokom obrazovanju rasprave i na NVRLJP-u.

Prezentaciju o Zahtjevima za upis SK i SIU u Registar HKO-a predstavila je Antonela Šimunović. Stupanjem na snagu izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru iz 2021. godine te stupanjem na snagu pripadajućeg Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ASOO-u su pripale nove nadležnosti: vrednovanje zahtjeva za upis SK i SIU u Registar HKO-a na razinama od 2 do 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje), formalna provjera zahtjeva i imenovanje povjerenstava za vrednovanje, donošenje odluke o upisu u Registar HKO-a ili odluke kojom se odbija upis, te imenovanje sektorskih vijeća za sektore od I. do XIV. Također, Antonela Šimunović izvijestila je da su do sada objavljena tri javna poziva (u tijeku je četvrti) za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja. Osim toga, istaknula je da je ASOO radio i na Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i na izradi zahtjeva za upis standarda kvalifikacija te se u nadolazećem vremenu očekuje se da će ASOO podnijeti preko 120 zahtjeva za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a. 

Ad 4.
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno uz potrebu manjih ispravki koje su istaknute na sjednici.

Ad. 5.
Članovi Nacionalnog vijeća, s pozivom na sjednicu, primili su i prijedlog Poslovnika Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (dalje u tekstu: Poslovnik) na koji su se očitovali te ukazali na nekoliko izmjena tehničke prirode. Nakon prihvaćanja prijedloga tehničkih izmjena Poslovnik je jednoglasno usvojen. 

Ad. 6.
Članovi Nacionalnog vijeća, s pozivom na sjednicu, primili su i prijedlog Programa rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu za 2022. godinu (dalje u tekstu: Program rada). Nakon kraće rasprave i prihvaćanja iznesenih prijedloga, Program rada je jednoglasno usvojen.

Ad. 7.
Sudionike Nacionalnog vijeća je u ime Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozdravila Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja. 

Dogovoreno je da će na sljedećoj sjednici MROSP predstaviti Portal za napredno praćenje tržišta rada i obrazovanja.

Sjednica je završila u 13,05.


Zapisnik sastavila:                        
Ana Franić Božić                 

Zapisnik odobrila:

Marina Cvitanušić Brečić
predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala