23. svibnja 2016.
Studijski posjet makedonske delegacije
U razdoblju od 16. do 20. svibnja 2016. godine Hrvatsku je posjetila peteročlana makedonska delegacija sastavljena od predstavnika Ministarstva obrazovanja i znanosti, Centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te Zavoda za zapošljavanje.

Studijski posjet organiziran je u okviru twinning projekta „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira“ koji se provodi u Makedoniji, a u kojemu sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u konzorciju s Institutom za istraživanje obrazovanja iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije.

Studijski posjet započeo je posjetom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, koje je i organiziralo program posjeta. Predstavnici Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) članovima makedonske delegacije predstavili su koncept, zakonodavni i institucionalni okvir te alate HKO-a, s naglaskom na Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), sektorskim vijećima i Registru HKO-a.

U nastavku studijskog posjeta delegaciju su ugostili i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilišni računski centar (Srce), a sastala se i s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca. Posjetom relevantnim institucijama delegaciji je pružen uvid u uloge pojedine institucije u procesu razvoja i primjene HKO-a, kao i način na koji će HKO pridonijeti unapređenju obrazovnog sustava.

Također, delegacija je sudjelovala na 14. sjednici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, kao središnjeg strateškog tijela za razvoj i primjenu HKO-a, čije su uloge i aktivnosti članovima delegacije detaljno predstavljene i u okviru sastanka s predsjednicom toga vijeća, prof. dr. sc. Ružicom Beljo Lučić.

U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj makedonskoj je delegaciji pružen detaljan uvid u mehanizme, postupke, tijela i dionike uključene u proces razvoja i primjene HKO-a, s ciljem pružanja potpore pri daljnjem unapređenju sustava za razvoj i provedbu makedonskoga Nacionalnog kvalifikacijskog okvira.