03. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, koji će biti imenovani u povodu isteka četverogodišnjega mandata članova sektorskog vijeća imenovanih u svibnju 2015. godine.

17. srpnja 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika, koje će biti imenovano nakon isteka četverogodišnjega mandata sektorskog vijeća imenovanog u rujnu 2015. godine.
17. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika sindikata obrazovnog sektora za člana Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije.

Javni poziv otvoren je do 30. srpnja 2019. godine.

09. srpnja 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje i odabir kandidata za člana Sektorskog vijeća XXV. Filologija.
26. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.

Javni poziv otvoren je do 9. srpnja 2019. godine.

26. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, koji će biti imenovani u povodu isteka četverogodišnjega mandata članova sektorskog vijeća imenovanih u svibnju 2015. godine.

20. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za odabir članova dvaju sektorskih vijeća u novome mandatu:

22. ožujka 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za članove dvaju sektorskih vijeća, koja će biti imenovana nakon isteka četverogodišnjega mandata sektorskih vijeća imenovanih u travnju 2015., odnosno u svibnju 2015. godine.