30. kolovoza 2017.
Ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi i XXV. Filologija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje:

• osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi; 

• osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XXV. Filologija.

Kandidati koji su se prijavili na već objavljene javne pozive za sektorska vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi i XXV. Filologija smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.
 
Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 29. rujna 2017. godine.