11. kolovoza 2012.
Okrugli stolovi o Nacrtu prijedloga zakona o HKO-u
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom otvorena je 6. lipnja i trajala je do 6. kolovoza 2012. godine. Dodatno, radi savjetovanja i otvorenog dijaloga sa zainteresiranom javnošću tijekom lipnja i srpnja 2012. održano je pet okruglih stolova o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom otvorena je 6. lipnja i trajala je do 6. kolovoza 2012. godine. Dodatno, radi savjetovanja i otvorenog dijaloga sa zainteresiranom javnošću tijekom lipnja i srpnja 2012. održano je pet okruglih stolova o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Priopćenja:
12. lipnja 2012. godine
- Okrugli stol o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO): dijalog sa sindikatima
Sažetak rasprave
Prezentacije

Organizator Okruglog stola: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

14. lipnja 2012. godine - Okrugli stol o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO): rasprava s akademskom zajednicom
Sažetak rasprave
Prezentacije

Organizator Okruglog stola: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilište u Zagrebu

19. lipnja 2012. godine - Okrugli stol o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO): rasprava s predstavnicima obrazovnih ustanova
Sažetak rasprave
Prezentacije

Organizator Okruglog stola: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

20. lipnja 2012. godine - Okrugli stol o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO): povezivanje obrazovanja s tržištem rada
Sažetak rasprave
Prezentacije

Organizator Okruglog stola: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca

4. srpnja 2012. godine - Okrugli stol o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Sveučilište u Rijeci
Sažetak rasprave
Prezentacije

Organizator Okruglog stola: Sveučilište u Rijeci