Održane radionice za predložene članove šest sektorskih vijeća
U 2014. godini objavljeni su javni pozivi za predlaganje sektorskih stručnjaka za članove prvih šest od ukupno 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih tijela čija je zadaća skrb o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

U 2014. godini objavljeni su javni pozivi za predlaganje sektorskih stručnjaka za članove prvih 6 od ukupno 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih tijela čija je zadaća skrb o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora (Zakon o HKO-u, NN 22/13). Njihova je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i na kojima će se temeljiti obrazovni programi. U skladu s tim, sektorska vijeća čine okosnicu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Nadalje, sektorska vijeća zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13), svako se sektorsko vijeće sastoji od osam sektorskih stručnjaka koje, temeljem javnih poziva, odabire međuresorno Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća te triju predstavnika nadležnih institucija. Kandidati se predlažu ministru nadležnom za obrazovanje i znanost koji ih potom imenuje članovima, odnosno predsjednicima pojedinih sektorskih vijeća.


Slijedom spomenutih javnih poziva te provedenog postupka odabira, u utorak, 9. prosinca 2014. godine i petak, 13. veljače 2015. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu održane su radionice za predložene članove sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II. Šumarstvo i drvna tehnologija, VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, XXI. Odgoj, obrazovanje i sport, odnosno sektorskih vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo i X. Turizam i ugostiteljstvo. Sudionicima radionice predstavljeni su ključni pojmovi vezani uz Hrvatski kvalifikacijski okvir, njegova reformska uloga, mehanizmi i instrumenti te uloga sektorskih vijeća u njegovoj provedbi. Nadalje, riječi je bilo i o obrazovanju u funkciji razvoja i ulozi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a predloženim su članovima prezentirani i nacrti profila pojedinih sektora. Radionice su zaključene odabirom predsjednika pojedinih sektorskih vijeća.