Održane konzultativne radionice za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
U četvrtak, 24. studenoga 2016., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su dvije konzultativne radionice s članovima Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.

Na radionicama su predstavljeni standardi zanimanja i standardi kvalifikacija izrađeni u okviru projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda (ESF-a) kroz poziv „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“. Konzultativne radionice vodile su predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U okviru projekta „Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“, čiji je nositelj Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izrađeni su prijedlozi standarda zanimanja Odgajatelj djece rane i predškolske dobi/Odgajateljica djece rane i predškolske dobi te Stručni suradnik – odgajatelj djece rane i predškolske dobi/Stručna suradnica-odgajateljica djece rane i predškolske dobi te prijedlozi standarda kvalifikacija Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja), Magistar/Magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te Magistar/Magistra primarnog obrazovanja. Na radionici su provedene konzultacije o izrađenim standardima zanimanja.
U okviru projekta „Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka za obrazovanje odraslih“, čiji je nositelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, izrađeni su prijedlozi standarda zanimanja Andragog/Andragoginja i Nastavnik u obrazovanju odraslih/Nastavnica u obrazovanju odraslih i prijedlozi standarda kvalifikacija Magistar andragogije/Magistrica andragogije i Nastavnik u obrazovanju odraslih/Nastavnica u obrazovanju odraslih.
U procesu konzultacija članovi nadležnog sektorskog vijeća i predstavnice nadležnih ministarstava dali su smjernice i prijedloge za dorade i unapređenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prije formalnog predavanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a i vrednovanja prijedloga od strane sektorskog vijeća.
Konzultativne radionice održavaju se s ciljem usmjeravanja projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda, no služe i kao dio pripreme članova sektorskih vijeća za što kvalitetnije vrednovanje prijedloga standarda. Suradnja između predlagatelja standarda, sektorskih vijeća i nadležnih ministarstava u vidu konzultativnih radionica pozitivno će utjecati na kvalitetu prijedloga standarda i na kvalitetu njihova vrednovanja, odnosno, u konačnici, na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a. Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ (sufinanciranoga iz ESF-a).