14. travnja 2016.
Održana Šesta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
U četvrtak, 14. travnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Šesta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.

Nastavno na analizu zanimanja u aktualnim propisima u području odgoja, obrazovanja i sporta i njihovu usporedbu sa zanimanjima u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ-u), provedenu na dosadašnjim sjednicama, na sjednici su doneseni zaključci vezani uz pripadnost pojedinačnih zanimanja iz NKZ-a sektoru Odgoj, obrazovanje i sport te podsektorima unutar sektora. Također, dovršena je rasprava o potrebnim promjenama i unapređenjima u popisu pojedinačnih zanimanja u NKZ-u.

Održavanje sjednice omogućeno je u okviru provedbe projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda), kojem je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.