31. kolovoza 2017.
Održana 22. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
Dana 31. kolovoza 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je 22. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnoga reda 22. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice
  3. Usvajanje zapisnika o elektroničkom glasovanju o usvajanju zajedničkoga stajališta NVRLJP-a o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  4. Usvajanje zapisnika o elektroničkom glasovanju o usvajanju Zaključka o prihvaćanju ostavke na članstvo u NVRLJP-u prof. dr. sc. Blaženke Divjak
  5. Obavijesti
  6. Predstavljanje OVI indeksa – mjesečnoga indeksa online oglasa slobodnih radnih mjesta (Online Vacancy Index) – Maruška Vizek, Marina Tkalec, Iva Tomić i Ivan Žilić
  7. Analiza broja upisanih učenika u srednje škole i studenata u obrazovne programe navedene u Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  8. Konferencija NVRLJP-a
  9. Preporuke za primjenu HKO-a u svrhu razvoja strukovnog obrazovanja i ostvarenje ciljeva zacrtanih Programom razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te očitovanje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju
  10. Razno

Uvodno se članovima Nacionalnog vijeća obratila ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Kao bivša predstavnica visokih učilišta u Nacionalnom vijeću, poželjela je svima uspješan daljnji rad u ostvarivanju svojih zadaća i nadležnosti te istaknula vjeru u nastavak dobre suradnje Nacionalnog vijeća i Ministarstva.

Na sjednici su gostovale dr. sc. Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskoga instituta, Zagreb, i dr. sc. Iva Tomić, znanstvena suradnica Ekonomskoga instituta, koje su članovima Nacionalnog vijeća predstavile istraživački projekt OVI indeks (Online vacancy Index). S ciljem unapređenja statistike o tržištu rada, Ekonomski institut je u suradnji s portalom MojPosao razvio mjesečni indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta koji odražava stvarno stanje realne ekonomije i poslovnoga ciklusa. Ažurirane analize objavljuju se na mjesečnoj razini na internetskim stranicama Ekonomskoga instituta i portala MojPosao.

Članica Nacionalnog vijeća Mirjana Zećirević, rukovoditeljica Odjela pripreme za zapošljavanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ), predstavila je Analizu broja upisanih učenika u srednje škole i studenata u obrazovne i studijske programe navedene u Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje HZZ izrađuje na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedine kvalifikacije. Njima se preporučuje povećanje ili smanjenje broja upisanih učenika i studenata u nekim obrazovnim i studijskim programima na pojedinim geografskim područjima. Preporuke se izrađuju na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude i potražnje za radom. Zaključak je analize kako bi obrazovne institucije i drugi relevantni dionici trebali uložiti dodatan napor u usklađivanje broja upisanih učenika i studenata s Preporukama HZZ-a, posebno u pogledu povećanja broja upisanih u pojedine deficitarne srednjoškolske odnosno studijske programe tražene na tržištu rada.

Na sjednici se, zatim, razgovaralo o prijedlogu koncepta i programa godišnje konferencije Nacionalnog vijeća predviđene za prosinac ove godine. Dogovorene su dvije aktualne tematske cjeline koje će obuhvatiti reformu obrazovanja na svim razinama uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te ulaganje u ljudski potencijal s naglaskom na socijalnu dimenziju. Podijeljeni su zadaci za detaljnu razradu koncepta, a konačni program formirat će se do sljedeće sjednice početkom listopada.

Nacionalno vijeće usuglasilo je očitovanje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koje će uputiti na e-Savjetovanje.

Sljedeća sjednica održat će se 5. listopada 2017. godine.