06. studenog 2015.
Održan prvi sastanak Radne skupine država članica za Europsku klasifikaciju vještina/kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO)
U Bruxellesu je 6. studenoga 2015. održan prvi sastanak Radne skupine država članica za Europsku klasifikaciju vještina/kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO).

ESCO je višejezična klasifikacija u kojoj su kategorizirane vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja, uz korištenje standardizirane terminologije na svim jezicima Europske unije. Klasifikacija se sastoji od triju međusobno povezanih „stupova“ (eng. pillars) koji uključuju zanimanja, vještine/kompetencije i kvalifikacije, čiji su odnosi prikazani profilima zanimanja (eng. occupational profiles). Svrha ESCO-a je olakšati razmjenu podataka o ponudi i potražnji na tržištu rada na međunarodnoj razini te olakšati dijalog između tržišta rada i obrazovanja. Povezan je s relevantnim međunarodnim klasifikacijama i okvirima (kao što su ISCO, NACE i EQF) te je besplatno dostupan svim dionicima putem mrežnog portala ESCO-a.

Uloga Radne skupine država članica bit će savjetovanje i potpora Europskoj komisiji pri uspostavi i razvoju ESCO-a i osiguravanje povezanosti ESCO-a s nacionalnim klasifikacijama u području zapošljavanja. Djelovat će kao savjetodavni i informacijski forum između država članica, Europske komisije i europskih socijalnih partnera te poticati raspravu između sustava obrazovanja i zapošljavanja na nacionalnoj razini. Također, njezin je cilj pomoći Europskoj komisiji pri provedbi projekata vezanih za ESCO na nacionalnoj razini te kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete ESCO-a.

Radna skupina uključuje predstavnike država članica iz područja obrazovanja i zapošljavanja te predstavnike europskih socijalnih partnera. U ime Hrvatske na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.