17. rujna 2016.
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika imenovao je 17. rujna 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).
14. rujna 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 14. rujna 2016. održana je 16. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
-
U četvrtak, 8. rujna 2016., i petak, 9. rujna 2016., održane su konzultativne radionice posvećene prijedlozima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađenima u okviru dvaju projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda u okviru poziva „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ i „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“.
08. rujna 2016.
U četvrtak, 8. rujna 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.
01. rujna 2016.
U četvrtak, 1. rujna 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
U petak, 22. srpnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je konzultativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici nositelja projekta i partnera na projektu „Usvajanje načela HKO-a u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL“ te članovi Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.
10. srpnja 2016.
U petak, 22. srpnja 2016. godine, s početkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se konzultativna radionica za članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina i nositelje ECONQUAL projekta te predstavnika nadležnih ministarstava.
04. srpnja 2016.
U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine, i utorak, 5. srpnja 2016. godine, s početkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se radionica o vrednovanju skupova ishoda učenja namijenjena članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.