4. prosinca 2017.
Najava konferencije Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) – prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja već treću godinu u nizu organizira svečanu godišnju konferenciju.

Ovogodišnja će se konferencija održati 4. prosinca 2017. godine u Zagrebu, a tema je Hrvatski kvalifikacijski okvir – prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja.

Konferencija će pružiti priliku za osvrt na Hrvatski kvalifikacijski okvir kao instrument za provedbu cjelovite reforme obrazovanja na svim razinama: kurikularnu reformu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, unapređenje kvalitete i sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te unapređenje sustava obrazovanja odraslih osoba primjenom načela cjeloživotnog učenja.

Ključna su tema konferencije i socijalne investicije u ljudski potencijal, kao što su unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i razvoj sustava vrednovanja i priznavanja prethodnog učenja.

Zanimljivosti konferencije pridonijet će knowledge caffe, koji će sudionicima omogućiti da posjete stolove s informativnim sažecima o aktualnim projektima Europskoga socijalnog fonda te drugim temama ključnima za Hrvatski kvalifikacijski okvir.

Događaj se organizira uz potporu projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskim vijećima i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a te darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir.

Program konferencije i registracija za sudjelovanje bit će dostupni na portalu www.kvalifikacije.hr.