Preuzimanje dokumenata i publikacija

Članak u Školskim novinama o primjeru intergiranih politika obrazovanja, zapošljavanja i regionalnog razvoja

Članak u Školskim novinama o prijelazu s koncepta prijenosa znanja na ishode učenja

Zakon o HKO-u stupio na snagu

Nakon usvajanja u Hrvatskom saboru, 8. veljače 2013., Zakon o HKO-u stupio je na snagu 2. ožujka 2013.

Letak HKO-a

Članak u Školskim novinama o priznavanju prethodnog učenja

Intervju u Školskim novinama s prof. dr. sc. Ružicom Beljo Lučić, pomoćnicom ministra