Preuzimanje dokumenata i publikacija

Članak u Školskim novinama o primjeru intergiranih politika obrazovanja, zapošljavanja i regionalnog razvoja